Projekty w 2021 roku

Uzależnienia czynnościowe- wiedza aktualna

Projekt szkoleniowy adresowany do studentów kierunków: psychologia i pedagogika Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach. Projekt został zrealizowany w okresie: maj- grudzień 2021 r. W tym czasie zrealizowanych zostało 80 godzin szkoleń dla 33 studentów ISP. Celem głównym projektu było wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie i osobami zagrożonymi rozwojem uzależnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Uzależnienia behawioralne- V edycja

Projekt szkoleniowy adresowany był do studentów kierunków: psychologia, pedagogika Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. W ramach projektu zrealizowanych zostało 120 godzin szkoleń w okresie maj- grudzień 2021r. W szkoleniach udział wzięło 62 studentów GWSH. Celem głównym projektu był rozwój praktycznej wiedzy i umiejętności pracy z osobami zagrożonymi rozwojem uzależnienia od czynności i osobami uzależnionymi behawioralnie.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.