Projekty w 2020 roku

Kompendium wiedzy o nałogach behawioralnych

Projekt szkoleniowy adresowany do studentów kierunków: psychologia i pedagogika Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach i studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Projekt został zrealizowany w okresie: styczeń- grudzień 2020 r. W tym czasie zrealizowanych zostało 160 godzin szkoleń dla 81 studentów ISP i GWSH. Celem głównym projektu było wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie i osobami zagrożonymi rozwojem uzależnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Uzależnienia behawioralne- pakiet wiedzy

Projekt szkoleniowy adresowany był do studentów kierunków: psychologia, pedagogika Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. W ramach projektu zrealizowanych zostało 60 godzin szkoleń w okresie styczeń- czerwiec 2020r. W szkoleniach udział wzięło 33 studentów GWSH. Celem głównym projektu był rozwój praktycznej wiedzy i umiejętności pracy z osobami zagrożonymi rozwojem uzależnienia od czynności i osobami uzależnionymi behawioralnie.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdanie 2020 rok