Projekty w 2019 roku

„Uzależnienia behawioralne w teorii i praktyce”

Projekt szkoleniowy adresowany do studentów kierunków: psychologia i pedagogika Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach. Projekt został zrealizowany w okresie: styczeń- grudzień 2019 r. W tym czasie zrealizowanych zostało 160 godzin szkoleń dla 84 studentów. Celem głównym projektu było wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie i osobami zagrożonymi rozwojem uzależnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

„Uzależnienia behawioralne- problem XXI wieku”

Projekt szkoleniowy adresowany był do studentów kierunków psychologia i pedagogika Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. W ramach projektu zrealizowanych zostało 80 godzin szkoleń w okresie styczeń- czerwiec 2019r. W szkoleniach udział wzięło 35 studentów GWSH. Celem głównym projektu był rozwój praktycznej wiedzy i umiejętności pracy z osobami zagrożonymi rozwojem uzależnienia od czynności i osobami uzależnionymi behawioralnie.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Sprawozdanie 2019 rok