Projekty w 2015 roku

 

„Co zagraża Twojemu dziecku?- spotkania psychoedukacyjne.”

W ramach projektu Fundacja Teneo przeprowadziła 30 godzin wykładów i dyskusji panelowych dla 74 rodziców mieszkających w Krakowie. Spotkania dotyczyły problematyki uzależnień behawioralnych- symptomów wskazujących na rozwój uzależnienia, dostępnych form profesjonalnej pomocy w mieście. Uczestnicy wymieniali się własnymi doświadczeniami, rozwijali swoją wiedzę w zakresie uzależnień.

 

„Kochając zbyt mocno- grupa wsparcia dla kobiet.”

W ramach projektu poprowadzone zostały 2 grupy wsparcia dla kobiet współuzależnionych. Łącznie zrealizowano 20 cykli spotkań dla 28 osób. Celem projektu było wzmocnienie indywidualnych granic, rozwój asertywnej postawy, wzrost świadomości własnych uczuć i potrzeb.

 

„Nałogowe zachowania- zatrzymaj się w porę.”

Projekt dotyczył aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W ramach projektu opracowano i zrealizowano ponad 60 godzin szkoleniowych dla uczestników projektu. Szkolenia dotyczyły tematyki uzależnień behawioralnych- hazardu, uzależnienia od Internetu i in. uzależnień czynnościowych.

 
Sprawozdanie_2015 rok