Projekty w 2018 roku

„Uzależnienia behawioralne-diagnoza i leczenie”

Projekt szkoleniowy adresowany do studentów kierunków: psychologia i pedagogika Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach. Projekt został zrealizowany w okresie: styczeń- grudzień 2018 r. W tym czasie zrealizowanych zostało 160 godzin szkoleń dla 75 studentów. Celem głównym projektu było wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie i osobami zagrożonymi rozwojem uzależnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

„Uzależnienia behawioralne- nawyk, nałóg, zaburzenie?”

Projekt szkoleniowy adresowany był do studentów kierunków psychologia i pedagogika Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W ramach projektu zrealizowanych zostało 80 godzin szkoleń w okresie styczeń- grudzień 2018r. W szkoleniach udział wzięło 35 studentów GWSH i UP. Celem głównym projektu był rozwój praktycznej wiedzy i umiejętności pracy z osobami zagrożonymi rozwojem uzależnienia od czynności i osobami uzależnionymi behawioralnie.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 
Sprawozdanie_2018 rok