Projekty w 2017 roku

„Uzależnienia behawioralne- problem czy zwykły nawyk?
Szkolenia dla studentów.”

Jest to projekt szkoleniowy adresowany do studentów kierunków: psychologia i pedagogika na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej (GWSH) w Katowicach. Projekt został zrealizowany w okresie: styczeń- grudzień 2017 r. W tym czasie zrealizowanych zostało 160 godzin szkoleń dla łącznie 69 studentów. Celem nadrzędnym projektu było wyposażenie studentów w praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne w przyszłej pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie, a także zagrożonymi ryzykiem rozwoju uzależnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdanie_2017 rok