Historia Fundacji Teneo

Fundacja została powołana do życia 5 stycznia 2015 roku.
Od tej pory aktywnie działa realizując swoje działania statutowe.