Aktualności

„Uzależnienia czynnościowe- wiedza aktualna”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

UWAGA!

Zapraszamy studentów psychologii i pedagogiki Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach na BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu uzależnień behawioralnych.

Fundacja Teneo zrealizuje w 2021 roku 4 dwudniowe szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych dla 48 studentów psychologii i pedagogiki ISP. Szkolenia będą realizowane w Instytucie Studiów Podyplomowych przy ul. Sienkiewicza 1 w Tychach w niżej wymienionych terminach (dokładne daty zostaną podane w późniejszym czasie):

-1 grupa: maj
-2 grupa: maj
-3 grupa: czerwiec
-4 grupa: wrzesień
Już dziś zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

Warunkiem udziału w szkoleniu jest osobiste zapisanie się na liście zgłoszeniowej w Sekretariacie ISP, a także wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: podyplomowetychy@wp.pl w treści podając swoje imię i nazwisko, kierunek studiów, nr telefonu.

„Uzależnienia behawioralne- V edycja”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

UWAGA!

Zapraszamy studentów psychologii, pedagogiki i resocjalizacji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu uzależnień behawioralnych.

Fundacja Teneo zrealizuje w 2021 roku 6 dwudniowych szkoleń z zakresu uzależnień behawioralnych dla 72 studentów psychologii i pedagogiki GWSH. Szkolenia będą realizowane w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej przy ul. Harcerzy Września 3 w Katowicach w niżej wymienionych terminach (dokładne daty zostaną podane w późniejszym czasie):

-1 grupa: czerwiec
-2 grupa: lipiec
-3 grupa: sierpień
-4 grupa: sierpień
-5 grupa: październik
-6 grupa: listopad
Już dziś zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

Warunkiem udziału w szkoleniu jest osobiste zapisanie się na liście zgłoszeniowej pozostawionej w Biurze Karier GWSH w budynku A przy ul. Harcerzy Września 3 (czynnym od 8:00 do 15:00), a także wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: biurokarier@gwsh.pl w treści podając swoje imię i nazwisko, kierunek studiów, numer telefonu.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Photo credit: Sam-Cat via Foter.com / CC BY-ND