Aktualności

„Kompendium wiedzy o nałogach behawioralnych”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

UWAGA!

Zapraszamy studentów psychologii i pedagogiki Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach na BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu uzależnień behawioralnych.

Fundacja Teneo zrealizuje w 2020 roku 8 dwudniowych szkoleń z zakresu uzależnień behawioralnych dla około 96 studentów psychologii i pedagogiki ISP. Szkolenia będą realizowane w Instytucie Studiów Podyplomowych przy ul. Sienkiewicza 1 w Tychach w niżej wymienionych terminach:

-1 grupa: 22-23 luty
-2 grupa: 14-15 marzec
-2 grupa: 18-19 kwiecień
-3 grupa: 16-17 maj
-5 grupa: 19-20 wrzesień
-6 grupa: 10-11 październik
-7 grupa: 07-08 listopad
-8 grupa: 05-06 grudzień.
Już dziś zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

Warunkiem udziału w szkoleniu jest osobiste zapisanie się na liście zgłoszeniowej w Sekretariacie ISP, a także wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: podyplomowetychy@wp.pl w treści podając swoje imię i nazwisko, kierunek studiów, nr telefonu.

„Uzależnienia behawioralne- pakiet wiedzy”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

UWAGA!

Zapraszamy studentów psychologii, pedagogiki i resocjalizacji Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu uzależnień behawioralnych.

Fundacja Teneo zrealizuje w 2020 roku 3 dwudniowe szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych dla około 36 studentów psychologii i pedagogiki GWSH. Szkolenia będą realizowane w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej przy ul. Harcerzy Września 3 w Katowicach w niżej wymienionych terminach:

-1 grupa: 04-05 kwiecień 2020
-2 grupa: 16,23 maj 2020
-3 grupa: 06-07 czerwiec 2020
Już dziś zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

Warunkiem udziału w szkoleniu jest osobiste zapisanie się na liście zgłoszeniowej pozostawionej w Biurze Karier GWSH w budynku A przy ul. Harcerzy Września 3 (czynnym od 8:00 do 15:00), a także wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: biurokarier@gwsh.pl w treści podając swoje imię i nazwisko, kierunek studiów, numer telefonu.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

*Uprzejmie informujemy, że oba projekty zostały zakończone.

Photo credit: Sam-Cat via Foter.com / CC BY-ND