Współpraca

Zapraszamy do współpracy psychoterapeutów chcących działać na rzecz promocji zdrowia psychicznego, a także budowania profesjonalnego wizerunku psychoterapii. Osoby, które chciałyby podjąć pracę wolontaryjną zapraszamy do naszych inicjatyw i projektów. Fundacja Teneo zaprasza także do współpracy wszystkie NGO działające w kierunkach zgodnych z jej celami statutowymi oraz jej misją, a także NGO działające w obszarach komplementarnych względem celów Fundacji.

Photo credit: Vanity ♪ via Foter.com / CC BY