Aktualności

„Uzależnienia behawioralne w teorii i praktyce”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

UWAGA!

Zapraszamy studentów psychologii i pedagogiki Instytutu Studiów Podyplomowych w Tychach na BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu uzależnień behawioralnych.

Fundacja Teneo zrealizuje w 2019 roku 8 dwudniowych szkoleń z zakresu uzależnień behawioralnych dla około 96 studentów psychologii i pedagogiki ISP. Szkolenia będą realizowane w Instytucie Studiów Podyplomowych przy ul. Sienkiewicza 1 w Tychach w niżej wymienionych terminach:

-1 grupa: 30-31 marzec
-2 grupa: 13-14 kwiecień
-3 grupa: 11-12 maj
-4 grupa: 18-19 maj
-5 grupa: 07-08 wrzesień
-6 grupa: 12-13 październik
-7 grupa: 09-10 listopad
-8 grupa: 30 listopad- 01 grudzień.

Już dziś zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

Warunkiem udziału w szkoleniu jest osobiste zapisanie się na liście zgłoszeniowej w Dziekanacie ISP, a także wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: podyplomowetychy@wp.pl (w treści proszę podać swoje imię i nazwisko, kierunek studiów, nr telefonu).

 

 

„Uzależnienia behawioralne- problem XXI wieku”

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

UWAGA!

Zapraszamy studentów psychologii i pedagogiki Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach na BEZPŁATNE SZKOLENIA z zakresu uzależnień behawioralnych.

Fundacja Teneo zrealizuje w 2019 roku 3 dwudniowe szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych dla około 36 studentów psychologii i pedagogiki GWSH. Szkolenia będą realizowane w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej przy ul. Harcerzy Września 3 w Katowicach w niżej wymienionych terminach:

-1 grupa: 9-10 luty 2019
-2 grupa: 2-3 marzec 2019
-3 grupa: 9-10 marzec 2019

Już dziś zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

Warunkiem udziału w szkoleniu jest osobiste zapisanie się na liście zgłoszeniowej pozostawionej w budynku A GWSH przy ul. Harcerzy Września 3, a także wysłanie maila zgłoszeniowego na adres: fundacjateneo@gmail.com (w treści proszę podać swoje imię i nazwisko, kierunek studiów, nr telefonu).

*O udziale w szkoleniu decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

 

 

Photo credit: Sam-Cat via Foter.com / CC BY-ND